Citymagazine

Syntra West

Als innovatieve speler houdt Syntra West ‘The Reef’, het gloednieuwe Training Lab Blue Energy, mee boven de doopvont

Op 14 september jl. opende POM West-Vlaanderen het gloednieuwe Training Lab Blue Energy ‘The Reef’ in Oostende. Syntra West is één van de trotse consortium-partners, samen met UGent, hogeschool Vives en Howest. Bedoeling van het Training Lab is om mensen op te leiden in digitale en technische skills binnen de blue energy-sector. Een kolfje naar de hand van Syntra West, gespecialiseerd in innoverende en praktijkgerichte opleidingen voor ondernemende mensen.

Het loopt nu al storm voor de opleidingen rond hernieuwbare energie in de campus langs de Zandvoordestraat. Een expert worden in zonne-energie, laadpalen, thuisbatterijen en warmtepompen? Het kan allemaal in de ‘energiecampus’ van Syntra West. Bovendien betekent het hoogtechnologische Training Lab een bank vooruit voor de opleiding windmolentechnicus on & offshore. En dit zowel voor de cursisten, als de KMO’s. De opleidingstrajecten van Syntra West spelen immers in op de reële noden binnen het bedrijfsleven. Als er nu één opkomende trend is, dan is het alles wat te maken heeft met groene en blauwe energie. Deze sector evolueert zo snel dat bedrijven moeilijk personeel vinden met het juiste profiel en de nodige competenties. Het mag duidelijk zijn dat Syntra West haar opleidingen door een innovatieve bril bekijkt, om hierop een antwoord te bieden! 

Virtuele werkelijkheid

“Dankzij de innovatieve infrastructuur van ‘The Reef’, kunnen wij opleidingen nóg beter afstemmen op de noden van de ondernemingen,” licht Ruth Teerlynck, coördinator van ‘The Reef’ toe. “Het Training Lab Blue Energy is geen opleidingsruimte in de klassieke betekenis van het woord, maar maakt gebruik van virtual reality (VR), augmented reality (AR) en andere immersieve technologieën. Eenvoudig uitgelegd: de innovatieve visualisatietechnieken dompelen de cursist onder in levensechte situaties. Neem nu de aanwezige VR Cave (Cave Automatic Virtual Environment) waar gebruikers vrij rondlopen in een digitale omgeving en interageren met de virtuele inhoud. Een meeslepende ervaring! En vooral een snelle én slimme manier om vaktechnische zaken aan te leren.”

“Het opleiden van mensen in het offshore werkveld ligt vanwege de weersomstandigheden op zee en strikte veiligheidsmaatregelen immers niet altijd voor de hand”, gaat Ruth verder. “Hier leren werknemers de nodige vaardigheden aan in een veilige omgeving en krijgen zo voeling met de werkomstandigheden op zee. ‘The Reef’ is ook uitgerust met een controlekamer waar we de gegevens van offshore windparken monitoren en analyseren. De interactieve schermen laten toe complexe systemen en processen te visualiseren en er tijdens de opleidingen mee aan de slag gaan.” 

Primeur! De allereerste opleiding marinecoördinator

Syntra West lanceert vanaf 2024 de gloednieuwe opleiding ‘marinecoördinator’. We leggen ons oor opnieuw te luisteren bij Ruth Teerlynck en ontdekken de boeiende inhoud van dit leertraject: “Je kan de functie vergelijken met een plantmanager, die alle facetten van een fabriek of productieafdeling coördineert, maar dan voor een windmolenpark. De helicopterview waarover de marinecoördinator beschikt, laat toe om alle processen te monitoren, logistieke operaties veilig en efficiënt te leiden en in te grijpen bij noodsituaties.”

“Ook hier betekent ‘The Reef’ een grote meerwaarde. De virtuele simulatie bootst het reilen en zeilen van een windmolenpark realistisch na waardoor het lijkt alsof je realtime volgt wat er op zee gebeurt. Net dat maakt het mogelijk om de monitoring en logistieke flow van offshore windturbineparken accuraat aan te leren”, aldus nog de coördinator van ‘The Reef’.

“De opleiding windmolentechnicus stoomt dan weer cursisten klaar om controles, onderhoud en herstellingswerken aan windturbines uit te voeren op elektrisch, mechanisch en hydraulisch vlak. De technici in spe vergaren ook kennis van elektrotechnische en sturingssystemen zodat ze storingen snel kunnen verhelpen.”

Met deze studierichtingen speelt Syntra West in op de vraag van zowel startende als groeiende KMO’s die op zoek zijn naar opgeleide technici binnen de sector van windenergie. Meer zelfs,  de leerprogramma’s werden afgetoetst met de noden en wensen van de sector. Eens het diploma op zak, is voor de cursist een duurzaam toekomstperspectief gegarandeerd! Men kan quasi meteen aan de slag als zelfstandig technicus of als medewerker bij grotere spelers en innovatieve bedrijven. 

Windenergie vaart een toekomstgerichte koers

De omslag naar groene en blauwe energie is niet te stuiten. Op dit moment vertegenwoordigt het windmolenpark voor onze kust een capaciteit van 2,2 GW. Daarbovenop keurde de federale regering de plannen goed voor de Prinses Elisabethzone. De funderingswerken starten in 2024 en verwacht wordt dat de elektriciteitsproductie vanaf 2030 operationeel zal zijn. De capaciteit van windenergie op zee zal dan maar liefst verdriedubbelen. Het is duidelijk dat België al vele jaren een leidende rol heeft op het vlak van offshore windenergie en die sleutelpositie ook wil behouden. Als je weet dat voor een nieuw geïnstalleerde capaciteit van 3.800 MW extra mankracht van zo’n 4.560 personen nodig is. Dan is een inschatting van 95.000 jobs, om de offshore windturbines te installeren, te bedienen en te onderhouden, niet uit de lucht gegrepen. En dat terwijl praktijkgerichte trainingen tot nu toe moeilijk haalbaar waren. Daar brengen de opleidingen van Syntra West en het Training Lab dus verandering in. Bovendien brengt de unieke samenwerking binnen het consortium de complementaire expertises van UGent, Vives, Howest en Syntra West samen. Voor wie een vaktechnische job beoogt en graag wil bijdragen aan een positieve klimaattransitie, ligt letterlijk een zee van mogelijkheden in het verschiet! 

The Reef Training Lab Blue Energy is een realisatie vanuit het Europees project UPSKILL. De totale investeringskost van dit Training Lab bedraagt ruim 1,5 miljoen euro. POM West-Vlaanderen is eigenaar van het opleidingscentrum, gehuisvest in Bluebridge op Ostend Science Park. De uitbating gebeurt door de consortiumpartners Syntra West, Universiteit Gent, VIVES en Howest. Het totale budget van het UPSKILL project bedraagt 8 miljoen euro en krijgt de steun van EFRO (40%), VLAIO (30%) en Provincie West-Vlaanderen (15%). POM West-Vlaanderen en VDAB staan in voor de resterende financiering.

“Syntra West gebruikt het Training Lab ‘The Reef’ voor de opleiding windmolentechnicus on & offshore, alsook voor de nieuwe opleiding tot marinecoördinator om onder meer de monitoring en logistieke flow van offshore windturbineparken aan te leren.”

Meer weten? Contacteer Syntra West. 
T. 078 353 653 – info@syntrawest.be
www.syntrawest.be

Tekst: Els GoethalsFoto’s: ©POM West-Vlaanderen.

Lees meer in de herfsteditie van OMAG Citymagazine