Citymagazine

Koninklijk Werk IBIS

“Kinderen en jongeren omringen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen: dat is de kern van onze visie,” verklaart algemeen directeur Angélique Spegelaere.

In het IBIS-huis in Bredene vinden kinderen en jongeren met een grote zorgvraag een plek voor onderwijs en verblijf. Het verblijf vormt samen met de lagere school en het secundair onderwijs één pedagogische eenheid. “Binnen de 168 Vlaamse schoolinternaten is Koninklijk Werk IBIS een uniek totaalconcept. De laagdrempelige ‘all-in’ formule biedt een antwoord op de vele hulpvragen en de multi-problematiek die zich in de leefomgeving van deze kwetsbare jonge mensen voordoet,” aldus Spegelaere.

Het IBIS-werk, behorend tot het vrije net (niet-confessioneel), richt zich op kinderen en jongeren die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben vanwege een zorgnood. Ze volgen gewoon onderwijs (lager onderwijs of secundair onderwijs met een brede eerste graad en een tweede graad Maritieme technieken Dek) binnen de campus aan de Prinses Elisabethlaan in Bredene, waar ze ook allemaal op internaat verblijven. Sinds de oprichting in 1906 heeft Koninklijk Werk IBIS al ruim 2500 kinderen en jongeren ondersteund.

“De kinderen en jongeren wonen en leven allemaal samen in hun vertrouwde IBIS-huis, waar ze ook naar school gaan. Het verblijf vormt met andere woorden één pedagogische eenheid – opvoeding én onderwijs – met de lagere school en het secundair onderwijs. Dat maakt IBIS zo uniek. Deze pedagogische eenheid tussen school en verblijf bevordert niet alleen de pedagogisch-didactische afstemming, maar ook het mentale en materiële welzijn van de kinderen en jongeren. Ieders zorgvraag wordt op een gelijkwaardige manier heel nauw opgevolgd, zowel op school als op het internaat,” licht algemeen directeur Angélique Spegelaere toe.

Het IBIS-verblijf biedt voor veel jongens en meisjes gezinsondersteuning. Het is het hele jaar door 24/7 beschikbaar, ook voor opvang in het weekend en tijdens vakanties, wanneer de thuisomstandigheden dit vereisen of wanneer het kind of de jongere er zelf behoefte aan heeft. “We bieden een zorgtraject op maat aan, want iedereen heeft een andere zorgnood,” zegt Angélique Spegelaere. “Van elementaire basisbehoeften, verzorging en bescherming tot socio-emotionele ondersteuning, het opvolgen van probleemsituaties en het opsporen en begeleiden van leerproblemen: we bieden kinderen en jongeren een warme omgeving met een vaste structuur, veiligheid en voorspelbaarheid. We omringen hen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen: dat is de kern van onze visie.”

Zoals de naam aangeeft, heeft IBIS koninklijke oorsprong. In het begin van de twintigste eeuw bekommerde de sociaal bewogen Prins (later Koning) Albert I zich om de weeskinderen uit arme vissersfamilies. De opvang en het onderwijs die hij voorzag leidden in 1906 tot de stichting van Koninklijk Werk IBIS in Oostende. Los van politieke en filosofische motieven wilde het Werk tegemoetkomen aan sociale en economische noodzaak. In Southampton werd een driemaster aangekocht, die onder de naam ‘IBIS’ gemeerd werd in het kanaal Oostende-Brugge en tot de sloop in 1937 gebruikt werd als didactisch instrument voor de leerlingen. “De naam kan ook verwijzen naar de ibisvogel, waarvan gezegd wordt dat die eerst op zoek gaat naar een veilige thuis aan de oever van het water alvorens hij uitvliegt, de wereld in. Die symboliek past goed bij Bredene, met onze ligging aan zee,” zegt Angélique Spegelaere.

Het zorgaanbod van IBIS werd in 2018 uitgebreid. Zes leerlingen die hun getuigschrift tweede graad secundair onderwijs hadden behaald en dus IBIS moesten verlaten, wilden graag een beroep blijven doen op de vertrouwde zorg en ondersteuning. Daarom werd de leefgroep ‘Bootsmannen’ opgericht voor pluszestienjarigen die afgestudeerd zijn aan IBIS en elders de derde graad volgen. Ze verblijven allemaal samen in de Strandschelp, het weekend- en vakantieverblijf van IBIS in Bredene, waar ze kunnen blijven genieten van het zorgaanbod van IBIS.

“Dit pand is gelegen aan de rand van de campus en valt buiten de dagelijkse werking van IBIS. De Boots-mannen worden er opgevangen en begeleid door hun opvoeders. Ze zijn verantwoordelijk voor huishoudelijke taken, zoals het bepalen van het weekmenu en het bereiden van het avondmaal op een roterende basis. Zo groeien ze in een huiselijke omgeving uit tot zelfstandige volwassenen. Daarnaast is er veel ruimte voor ontspanning en sport, zowel individueel als in groep,” verduidelijkt Angélique Spegelaere.

In 2018 werd ook een B-stroom in het secundair onderwijs opgericht (voor jongeren met een leerachterstand) en sinds 2019 worden meisjes ontvangen op de campus van IBIS. “Omdat het internaat daarvoor alleen slaapzalen had, was er geen ruimte voor meisjes. Dankzij onze nieuwe infrastructuur met individuele kamers konden we 113 jaar na de oprichting eindelijk meisjes verwelkomen. Deze uitbreiding van ons zorgaanbod was noodzakelijk om de zorg te blijven bieden binnen de veilige en beschermende omgeving van IBIS, totdat de jongere ‘uitvliegt’ als volwassene.”

Koninklijk Werk IBIS streeft ernaar kinderen en jongeren de kans te geven zich cognitief te ontwikkelen en hun hele persoonlijkheid te vormen via sociaal-culturele en sportieve randactiviteiten. “Met ons unieke totaalconcept geven we hen alle ruimte die ze nodig hebben om hun talenten maximaal te ontplooien. Ons doel is om hen te vormen tot degelijke vaklui en technici, klaar voor een instap in het beroepsleven,” besluit Angélique Spegelaere.

Wil je het werk van IBIS steunen om kwaliteitsvolle opvoeding en onderwijs te blijven bieden? Giften kunnen worden overgemaakt naar:

vzw Het Kind
Goedheidstraat 4A bus 12
1000 Brussel
BE 07 0000 1109 3766
BPOTBEB1
met de uitdrukkelijke vermelding “3- Koninklijk Werk IBIS – Bredene”

De schenker ontvangt naderhand een fiscaal attest bij een gift van 40 euro of meer.

Of via VZW KONINKLIJK WERK IBIS
BE92 3800 0982 1323
BBRUBEBB