Citymagazine

Haven Oostende

Haven Oostende reikt de hand naar de burger

Haven Oostende is een industriële nichehaven met focus op tewerkstelling & toegevoegde waarde, en zet zich actief in om deel uit te maken van de diverse geledingen in de maatschappij. Deze filosofie vertaalt zich in de quadruple helix waarbij kennisinstellingen, bedrijven, overheid en burgers hand in hand gaan. Daarom levert Haven Oostende extra inspanningen om haar werking onder de aandacht te brengen. Samen komen we tot een beter resultaat dan bij afzonderlijke benaderingen het geval zou zijn. 

Photo by STYN.be (c)

North Sea Summit Oostende

Op initiatief van de Belgische federale overheid was Haven Oostende op maandag 24 april 2023 gastheer van de grootste coalitie ooit over energie in de Noordzee. De Noordzee speelt een belangrijke rol in de energievoorziening. Vandaag zijn er 399 windturbines operationeel in het Belgische deel van de Noordzee. Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties op zee vanuit Haven Oostende, wat een positief effect heeft op de tewerkstelling en de energiebevoorrading. Meer dan 800 mensen van de in totaal 9 650 personen die direct of indirect tewerkgesteld zijn in de haven (cijfers Nationale Bank België – rapport 2021), zijn actief in het onderhoud en het operationeel houden van de windturbines.  

Offshore windenergie van belang

De North Sea Summit in Oostende verenigde nationale en Europese beleidsmakers en de absolute top van de Europese offshore hernieuwbare industrie. Ruim 100 CEOs van Europese topbedrijven actief in hernieuwbare offshore energie werden verwelkomd, alsook staats- en regeringsleiders waaronder Alexander De Croo, Olaf Scholz, Emmanuel Macron en Mark Rutte, 9 ministers van Energie en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

De strijd tegen de klimaatopwarming dwingt Europa al langer om op zoek te gaan naar alternatieve energiebronnen. Offshore windenergie staat dan hoog op het lijstje. Door kennis en expertise te bundelen, kan de Belgische offshore industrie een leidende rol opnemen in het versnellen van de energietransitie en het stimuleren van de energiezekerheid. Verschillende landen kunnen elkaar helpen om stroomoverschotten en -tekorten weg te werken. Dit is voor allen van groot belang in het kader van de hoge energieprijzen.

Ostend Declaration

In de haven van Oostende werd de ‘Ostend Declaration’ ondertekend. In deze verklaring engageren de ondertekenaars zich ertoe om van de Noordzee de grootste groene energiecentrale ter wereld te maken. Daarnaast werden er ook een aantal punten opgesomd die dringend aangepakt moeten worden om de economische en technische haalbaarheid van de verwachte opschaling mogelijk te maken en zich klaar te maken voor de toekomst.

Samen met de industrie werd in de Haven van Oostende zo de grootste coalitie ooit opgezet over energie in de Noordzee.

Port Oostende Charity Run

Haven Oostende nam het afgelopen jaar diverse initiatieven ten voordele van 4Brain vzw. 4Brain vzw heeft als doel het brede publiek te informeren over hoe je brein gezond te houden, het brede publiek te sensibiliseren over hersenaandoeningen en de levenskwaliteit van patiënten met een hersenaandoening te verbeteren.

Na een breinkalender voor 2023 organiseerde Haven Oostende nu ook een loopwedstrijd. De eerste editie van de Port Oostende Charity Run ten voordele van 4Brain vzw op zaterdag 6 mei was een schot in de roos. Het parcours slingerde van start tot finish doorheen het Oostendse havengebied met het keerpunt op de Cruiseterminal. Een unieke route waar je normaal niet komt; een uitgelezen moment om kennis te maken met Haven Oostende en ondertussen te werken aan je eigen gezondheid door te bewegen.

Deze bijzondere loopwedstrijd telde meteen ruim 600 deelnemers en mag hiermee direct als een groot succes bestempeld worden.

Vlaamse Havendag

Ook tijdens de Vlaamse Havendag verwelkomde Haven Oostende veel geïnteresseerde bezoekers. De laatste editie dateerde van 2017. De vernieuwde editie van de Vlaamse Havendag op zondag 7 mei lokte meer dan 2 000 nieuwsgierigen naar het Wetenschapspark (Ostend Science Park) om een unieke blik achter de schermen te krijgen van de Oostendse haven.

Educatie en innovatie 

Samen met het gezin beleefden de bezoekers een leuke familiedag waarbij de jongsten de haven leerden kennen in een belevingsruimte of tijdens een tof familiespel waarbij scheepvaartbegeleiding centraal stond. Ook het bezoeken van het wetenschappelijk schip Simon Stevin, een unieke rondleiding in het Maritiem Onderzoekscentrum of virtueel meevaren op zee was mogelijk.

Eén van de fundamenten van Haven Oostende is: “ondersteunen van onderzoek, incubatie, ontwikkeling en innovatie”. Zo richtte Haven Oostende samen met enkele strategische partners Ostend Dronehub op waar de nieuwste dronetechnologieën vanuit verschillende toepassingsdomeinen en met inbreng van de verschillende partners getest en geanalyseerd worden. Inzetten op innovatie en nieuwe technologieën komt zowel bedrijven, organisaties als burgers ten goede. Deze lijn werd doorgetrokken tijdens de Vlaamse Havendag.

Een volledige zone was ingericht met diverse educatieve workshops voor zowel de grootste matrozen als het volledige gezin. Tijdens de Vlaamse Havendag organiseerde Horizon Educatief ‘DIY Aquadrones’: een workshop waarbij je via trial & error leert hoe je een echte onderwaterdrone moet maken én besturen. Ook Exail Robotics Belgium was aanwezig. Exail is een toonaangevende hightech industriële groep die gespecialiseerd is in geavanceerde technologieën op het gebied van robotica, maritiem, navigatie en ruimtevaart. Dit bedrijf – opgestart op 10 juni 2022 – heeft haar vestiging in de haven van Oostende en zal op termijn 70 mensen tewerkstellen.

Motor van tewerkstelling

Tijdens de Vlaamse Havendag bevestigde Haven Oostende haar rol als motor van tewerkstelling. Maar liefst 135 openstaande vacatures van meer dan 35 bedrijven in het havengebied werden in de kijker gezet via kaders op een grote muur en genereerden een grote belangstelling. Haven Oostende vervult een belangrijke economische rol. Lokale tewerkstelling, waarbij het bekendmaken van 135 vacatures een exponent is tijdens de Vlaamse Havendag, is een belangrijk middel om de brain drain tegen te gaan en zo de toekomst van de haven én de stad te verzekeren.

De maatschappelijke rol van Haven Oostende reikt ver. De veilige, vernieuwde en volle haven is klaar voor de toekomst en grijpt ieder moment aan om zich nog beter bekend te maken bij de burger.

Lees meer in de herfsteditie van OMAG Citymagazine