Citymagazine

Haven Oostende

De zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu is ingebed in het DNA van Haven Oostende.

In 2021 huldigde ze de Veiligheidsmuur in met 24 Safe Henk cartoons, getekend door Herr Seele, die de veiligheidsgedachte promoten en ondersteunen. In 2022 creëerde Herr Seele in opdracht van Haven Oostende 12 schilderijen met ‘het brein’ als centraal thema. Safe Henk richt nu ook zijn aandacht op het behoud van een gezond brein. Haven Oostende neemt hiervoor diverse initiatieven in samenwerking met de nonprofitorganisatie 4Brain. 4Brain vzw werd opgericht door Frank Schelstraete en Vanessa Delacourt (Schelstraete Delacourt Associates) en heeft een gelijknamige onderzoeksgroep 4Brain aan Universiteit Gent waar Prof. Dr. Paul Boon de trekker is. Ze heeft als doel het brede publiek te informeren over hoe je brein gezond te houden, te sensibiliseren over hersenaandoeningen en de levenskwaliteit van patiënten met een hersenaandoening te verbeteren. Hoewel meer dan een derde van de bevolking ooit zal lijden aan een hersenaandoening, gaat
er slechts 10% van de budgetten voor wetenschappelijk onderzoek naar hersenonderzoek. Dit zorgt voor een grote kloof die alleen maar gedicht kan worden door private initiatieven zoals 4Brain.
Haven Oostende ondersteunt dit mooie project en zet hiermee expliciet het aspect ‘Gezondheid’ in de kijker.

Deze initiatieven kaderen in de verdere bewustmaking en cultuur betreffende het eerste fundament van haar strategie: ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn prioritair’. De afdrukken van de 12 schilderijen met ‘het brein’ als centraal thema werden omgetoverd tot een unieke jaarkalender voor 2023. Iedere maand heeft een afdruk aangepast aan de seizoenen en de feestdagen.

De acties van Haven Oostende ten voordele van 4Brain gaan verder. Op zaterdag 6 mei zal de Port Oostende Charity Run plaatsenvinden. Individueel of in teams van maximaal 3 personen (estafette) wordt een afstand van 5, 10 of 15 km gelopen doorheen het Oostendse havengebied. Het is ook mogelijk om 5 km te wandelen. De opbrengst van de loopwedstrijd gaat integraal naar 4Brain vzw.
Haven Oostende wil hiermee de bewoners in en rond Oostende en de bedrijven in het havengebied motiveren om extra aandacht te hebben voor hun gezondheid. Meer informatie of inschrijven is mogelijk via: www.portoostendecharityrun.be Dirk Declerck – CEO Haven Oostende: “Aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu is
elke dag onze prioriteit. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die Haven Oostende opneemt, reikt verder. We zijn zeer verheugd om ons steentje bij te dragen en initiatieven op te zetten ten voordele van 4Brain vzw die ook de brede bevolking ten goede komen.” Charlotte Verkeyn – Voorzitter Haven Oostende: “De Safe Henk mascotte die garant staat voor een veilige haven, richt nu ook zijn aandacht op het behoud van een gezond brein ten voordele van de non-profitorganisatie 4Brain. Op die manier zet Haven Oostende het beleid kracht bij; niet alleen naar de eigen medewerkers, maar ook vanuit onze maatschappelijke rol als Veilige, Volle en Vernieuwde haven.” De positieve effecten van bewegen op je hersenen.

Meer over de Charity Run via www.portoostende.be

Lees het volledig artikel in OMAG Citymagazine lente 2023!