Citymagazine

Centrum management Oostende

Voorzitter CMO Luc Mangodt

De vzw Centrum Management Oostende (CMO) werd onder de vorige legislatuur in 2014 als overkoepelende handelaarsvereniging voor het centrum van Oostende opgericht. Door de jaarlijkse subsidie van de Stad Oostende aan het CMO kunnen handelaars uit dit gebied gratis toetreden. Het Centrummanagement bestaat naast de handelaarsverenigingen van de Belle Epoque, de handelaars van de Vuurtoren, Mariakerke en Raversijde. De organisatie werkt nauw samen met het Economisch Huis van Oostende. Het doel van CMO is veelzijdig: opkomen voor de belangen van de handelaars en verhuurders van commerciële panden, bemiddeling, de organisatie van shopping-gerelateerde evenementen, contacten met het Economisch Huis, Toerisme Oostende en met het stadsbestuur en de promotie van de stad Oostende bij shopping-activiteiten. Sinds april van dit jaar nam Luc Mangodt als voorzitter de fakkel over van Koen Lenoir die nog steeds als penningmeester fungeert binnen de vereniging. Luc Mangodt is, samen met zijn echtgenote Ingrid Brackx zaakvoerder van B&M Optiek aan het Oostendse Sint-Petrus-en-Paulusplein. In exclusiviteit voor OMAG Citymagazine onthult Luc Mangodt zijn plannen als nieuwe voorzitter van deze dynamische handelaarsvereniging. 

Oostende dé shoppingstad

“Verklaren dat Oostende niet alleen op toeristisch gebied, maar ook op het vlak van shopping en winkelbeleving de belangrijkste stad is van de Belgische kust, is ongetwijfeld niet meer of niet minder dan een open deur intrappen”, begint Luc Mangodt zijn vurig betoog. “Als ervaren handelaar met een lange staat van dienst weet ik maar al te goed welke de noden en verzuchtingen zijn van de lokale winkeliers. Met genoegen en met heel veel enthousiasme heb ik dan ook, na uitvoerig overleg met mijn voorganger Koen Lenoir, de taak van CMO-voorzitter aanvaard en wil ik er het beste van mijn krachten voor aanwenden. Niet alleen wil ik opkomen voor de belangen van alle handelaars in het centrum van Oostende maar bovendien zal ik ongetwijfeld ook een bemiddelende en verzoenende rol kunnen spelen tussen de eigenaars van panden en de handelaars. Zo bekijk ik de rage van de vele pop-up winkels als een smet op het blazoen van het lokale handelsapparaat. In mijn ogen zijn het initiatieven die zonder al te veel inspanning en investering gedurende korte tijd komen schrapen wat er te schrapen valt. Het is schadelijk voor het imago van de gevestigde handel waar uiteindelijk hier in Oostende niemand beter van wordt. Dit wordt zeker één van de aandachtspunten in mijn beleid.”

Hechte samenwerking

“Om deze en andere doelstellingen te bereiken werken wij uiteraard nauw samen met de Stad Oostende, met het Economisch Huis en met de vzw Toerisme Oostende”, gaat Luc Mangodt met veel elan verder. “CMO fungeert als adviesorgaan naar de beleidsmensen, naar het lokale bestuur en in het bijzonder naar het Economisch Huis dat ons toelaat om beroep te doen op de deskundige hulp van de Centrummanager Krista Claeys. Haar hulp is niet alleen voor onze vereniging maar ook voor mijn persoonlijk engagement van onschatbare waarde. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan haar coördinerende rol bij al onze evenementen en activiteiten. Zij volgt ook alle wegwerkzaamheden in de stad op en bemiddeld waar mogelijk.. Vanuit die input kunnen wij de handelaars correct inlichten over het verloop, wat niet altijd echt evident is. Zo zijn we dag in dag uit doende met het zoeken naar oplossingen met als uiteindelijk streefdoel een beter draaiend handelsapparaat. Eerstdaags verwachten we ook een evaluatieronde ivm de mobiliteit ‘Bereikbaar Oostende’.

Ook daar proberen we opbouwende kritiek te formuleren zodat ons centrum optimaal bereikbaar en leefbaar zou blijven.”

Nieuwe initiatieven

“Mijn voorzittersrol ook ruimer. Nu reeds staan we in voor de muziek in de handelsstraten en zorgden we voor de plaatsing van bloembakken in de zopas vernieuwde Christinastraat die zwaar getroffen werd bij de recente gasexplosie. Naast bestaande initiatieven zoals de ‘ik koop in Oostende dagen’ willen we tegen einde 2023 – begin 2024 nieuwe uitdagingen aangaan. We hebben geijverd voor de heropstart van de lichttunnel in de Adolf Buylstraat tijdens de eindejaar periode en we willen een extra invulling geven aan de Kerstdagen. In 2024 willen we een grootse modeshow, een ‘stock sale’ en ‘Fashion & Food Pairing’ dagen organiseren. Tijdens het Ensorjaar 2024 organiseren twee grote evenementen (zie kader). Ik vertrek hierbij steeds van de ‘1+1=3’ idee. Zo droom ik ervan om rond de Grote Post, net zoals in Oost Londen,  een ‘Shoreditch’ en ‘Spitalfields’ sfeer te creëren met leuke, kleinschalige horecazaken, ambachten of typische winkeltjes. Dit zou dan perfect kunnen aansluiten met het potentieel dat in en rond de Christinastraat reeds aanwezig is. Ik zie het dus als mijn taak om handelaars te motiveren om mee in dit soort nieuwe projecten te stappen”, gaat Luc Mangodt verder. “Maar daar wil ik nog een vervolg aan koppelen. Noem het gerust ‘out of the box’ denken waarbij ik, samen met enkele voortrekkers, dingen wil in gang zetten of veranderen.

Strijd tegen leegstand

“Allereerst hebben we een verkeerd idee. Weet je dat we minder lege panden hebben in onze stad ten opzichte van de andere centrumsteden. En, niet alleen de leegstand van handelszaken op zich, ook van de bovenliggende appartementen is een doorn in mijn oog. Veelal is dit in het verleden veroorzaakt door de trend om alsmaar grotere winkelruimten met grote etalages te creëren op de gelijkvloerse verdiepingen. Hierdoor bleef er nauwelijks nog trapruimte naar boven over. Deze situatie is niet meer van deze tijd. Kleinere, knusse handelszaken zijn nu in. Daarom moeten pandeigenaars opnieuw streven naar een opwaardering van hun ganse eigendom. Ook op dit vlak wordt het de hoogste tijd om de soms ietwat leeg ogende bovenliggende verdiepingen te herwaarderen. Dankzij nieuwe bewoning creëer je een levendige stadskern niet alleen overdag maar ook ‘s avonds.”
Met “Er is dus, zowel letterlijk als figuurlijk, nog heel wat werk aan de winkel”, besluit Luc Mangodt als nieuwbakken CMO-voorzitter zijn beleidsintenties af.

Lees meer in de herfsteditie van OMAG Citymagazine