Citymagazine

Buro M

30 Jaar ervaring in Vastgoed

Van vader op dochter. Een betere garantie voor de continuïteit en kwaliteit van een vastgoedbedrijf kan men zich nauwelijks indenken. Maïté Maes volgde weliswaar een opleiding Romaanse filologie, gaf naast haar functie als marketingverantwoordelijke een tijdje avondonderwijs, maar koos uiteindelijk voor de opvolging van het bedrijf dat door haar vader, Luc Maes, zowat 30 jaar geleden werd opgestart. Aanvankelijk was ze enkel actief als syndicus. Sinds eind vorig jaar startte ze, op vraag van meerdere klanten, ook met de verkoop en verhuur van vastgoed aan de Belgische kust.

De logische stap 

“Ik werkte eerst een tijd voor een werkgever en klopte lange dagen. Blijkbaar met veel inzet en ijver, want ik kreeg vanuit mijn omgeving de vraag, ‘waarom begin je dan toch niet als zelfstandige’” begint Maïté haar verhaal. “Daardoor aangespoord, besloot ik om toch maar in het spoor van mijn papa te treden. Hierdoor kon hij stilaan afbouwen en kon ik zijn activiteiten en zijn klantenbestand gaandeweg overnemen en verder uitbouwen. Ik had reeds heel wat inzicht in zijn werk. Al van in mijn jeugd volgde ik van dichtbij wat hij deed en hielp ik in de vakanties waar ik kon. Zo bijvoorbeeld in de periodes dat hij met verlof was, want het beroep van syndicus is een continu-activiteit waarbij je in principe dag en nacht moet bereikbaar zijn wanneer er iets misloopt in een gebouw. Om hem officieel te kunnen opvolgen volgde ik de nodige opleidingen zodat ik mij in regel kon stellen met de wettelijke BIV-registratie.”

De Versluys-connectie  

“Via een mede-eigenaar die werfleider is bij Groep Versluys kregen we vijftien jaar geleden de opportuniteit om als eerste syndicus op te treden voor een nieuwbouwproject van de bouwgroep. En omdat er op de Oostendse Oosteroever nog geen vaste syndicus gevestigd was, greep ik de gelegenheid aan om me daar sinds mei van dit jaar in een gloednieuw kantoor te installeren. Deels uit noodzaak want mijn vorig kantoor barstte met 6 medewerkers letterlijk uit de voegen. Bij de oplevering van de nieuwbouwprojecten van Groep Versluys worden deze vaak aan ons toegewezen. Het is dan aan de eerste Algemene Eigenaarsvergadering om dat al dan niet te bekrachtigen. Toch vertegenwoordigen de Versluys-projecten slechts een dikke 20% van het totaal van mijn activiteiten. Een groot voordeel hier is wel dat ik nu middenin een zeer expansieve nieuwe wijk van Oostende mijn kantoor heb en dat ik een bevoorrechte kennis heb van alles en iedereen die hier actief is.”

Meer info via www.buro-m.be

Lees meer in OMAG Citymagazine!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als KUST