Citymagazine

BZIO wordt KLIEF

De organisatie BZIO (Bundeling Zorginitatieven Oostende), inclusief de gekende locaties IMBO en de Koninklijke Villa, zal voortaan opereren onder één nieuwe naam: Klief.

Historiek
Oorspronkelijk bekend als ‘Vincentius a Paolo’, is een rijke en boeiende saga die begint met de pioniersgeest van Dr. Armand Delcroix in het late 19e-eeuwse Oostende. Geïnspireerd door de heilzame werking van het zeeklimaat op beenderziekten, startte Delcroix, een jonge arts uit Brussel, een familietraditie van orthopedisten die zich toelegden op de ontwikkeling van sanatoria in de regio. In 1897 opende hij het Sanatorium Saint-Vincent de Paul, een instelling die zich richtte op de orthopedische gevolgen van tuberculose bij kinderen, en koos voor een christelijk imago met hulp van de Dochters der Liefde.

Het succes van het sanatorium leidde tot de bouw van een nieuw sanatorium in Mariakerke in 1910, na de verkoop van het oorspronkelijke pand door onteigening voor stadsontwikkeling door Koning Leopold II. Dit nieuwe sanatorium overleefde de Eerste Wereldoorlog, waarna het zijn diensten voortzette en zelfs uitbreidde.

Voor jou door de golven: Welkom bij Klief
“Een belangrijke voorwaarde tijdens dit traject was trouw blijven aan de mensgerichte waarden van de organisatie,” zegt Hanne Pattijn, stafmedewerker algemene directie bij KLIEF. “Onze medewerkers en artsen, sommigen al meer dan 25 tot 30 jaar bij ons, zijn vereenzelvigd met de vroegere namen. Een naam is vaak gekoppeld aan emotie. Door medewerkers en patiënten te betrekken bij de rebranding, vergroten we begrip, engagement en trots.”

Louise Detollenaere, stafmedewerker PR bij KLIEF, vult aan: “Het feit dat we een naam wilden die gevoelsmatig aansluit bij het DNA van de organisatie, maakte het essentieel om iedereen te betrekken. De keuze voor de nieuwe naam werd gemaakt door een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle lagen van de organisatie.”

BZIO zal vanaf 21 maart 2025 opereren onder de nieuwe naam. KLIEF zal je vinden op de twee bekende locaties in Oostende: de Zeedijk en de Koningsstraat. Elke locatie biedt een verschillend zorgaanbod met de gekende kwaliteit en dienstverlenin

Visie
Nick Marlein: “In onze revalidatiehaven, aan de waterlijn van Oostende, willen we een baken zijn in het revalidatielandschap. We willen een inspirerende plek zijn voor revalidanten en zorgverleners, bezield door onze kwalitatieve en mensgerichte aanpak. We streven naar een infrastructuur die naadloos opgaat in de omgeving, waar revalidanten kunnen herstellen, kennis vergaren en ontspannen, met het rustgevende zeezicht als achtergrond. Bij Klief streven we naar innovatie en durven we het roer om te gooien om een cultuur van verbetering te stimuleren. We geloven in een holistische benadering van de patiënt als mens, zoals Dr. Georges Casteur het verwoordde: “Slechts een globale benadering van de patiënt als mens zal deze in staat stellen samen met het team te werken aan herstel.”

Lees het volledig artikel in de zomer-editie vanaf pagina 96