Citymagazine

Drones

Artificiële Intelligentie, zelfrijdende auto’s en onbemande vliegtoestellen. De technologie staat niet stil. Bij dat laatste hebben we het natuurlijk over drones. Het wordt stilaan een vertrouwd beeld: de rondzoemende objecten in de lucht. Vullen ze in de toekomst het hele luchtruim? Of zal het zo’n vaart niet lopen? We stellen de vraag aan luchtvaartexpert Hendrik-Jan Van Der Gucht, Managing Director van SkeyDrone.

Drones onderscheiden zich door hun snelle inzetbaarheid, uitstekende vluchtprestaties en hanteerbaarheid. Een toestel past letterlijk in je rugzak. Ze zijn dan ook zowel populair onder hobbyisten als bedrijven. Denk maar aan het shooten van schitterende luchtbeelden, inzetten voor landmeetkundige projecten of inspectie van landbouwgewassen.

Andere goede voorbeelden zijn verkenning voor noodhulpteams, inschakelen bij (verkeers)incidenten of met het oog op openbare veiligheid. Kortom, situaties waarbij je geen kostbare tijd wilt verliezen. “Er lopen nu al testprojecten voor het afleveren van medische pakketjes tussen ziekenhuizen,” vult Hendrik-Jan aan. “Ook in het buitenland spreken enkele best practices binnen de transportsector tot de verbeelding. Hoewel de resultaten overwegend positief zijn, zijn er ook nog enkele heikele kwesties. Laat dit nu net de vraagstukken zijn waarover SkeyDrone zich buigt.”

Nieuwe opportuniteiten. Nieuwe uitdagingen. 

“SkeyDrone zag het levenslicht als commerciële dochtervennootschap van luchtverkeersleider Skeyes. Eind vorig jaar stapte ook Brussels Airport via een joint venture mee aan boord. Het is onze ambitie om deze knowhow en expertise te bundelen en aan te wenden in de ontwikkeling van innovatieve dronemanagementsystemen en -diensten,” licht de Managing Director toe. 

Dat is een hele mond vol, maar wat betekent dat nu precies? “Naast het verwerven van kennis en het verbeteren van de technologie, is SkeyDrone ook pionier op het vlak van dataverwerking en -analyse. Onderzoek dat bijdraagt tot de ontwikkeling van dronediensten in diverse industrieën.”

Wat mag wel, wat mag niet? 

Voor het eerst in de geschiedenis hebben we te maken met luchttuigen die bestuurd worden vanaf de grond. De controller die de drone bestuurt, moet het stellen zonder ogen en oren in de cockpit. De uitdaging bestaat er dan ook in om luchtvaartactiviteiten en dronehandelingen op een veilige manier te combineren. Je kan dus niet zomaar drones in de lucht laten zonder licentie of voorafgaande toestemming. Daar komen alleen maar ongelukken van. 

In welke delen van ons luchtruim kan al dan niet gevlogen worden? Hoe kan ik een licentie bekomen? Om te weten welke opleiding je moet volgen en aan welke voorwaarden je toestel moet voldoen om drones professioneel in te zetten, raadpleeg je best de geldende droneregelgeving (*). Sinds 31 december 2020 gelden hiervoor dezelfde Europese regels voor alle lidstaten. Tot daar is het nog relatief eenvoudig.

Eye in the sky

De technologie is er. De toepassingsmogelijkheden zijn legio. Wat staat een brede inzetbaarheid dan nog in de weg?

“Als in de toekomst, honderdduizenden bemande en onbemande vliegtuigen zich kriskras in hetzelfde luchtruim voortbewegen, dan dringt een overkoepelend beheer voor droneverkeer zich op. Een rol die in het verlengde ligt van wat Skeyes vandaag al doet binnen de bemande luchtvaart.”

Het spreekwoord luidt: beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. Hier lijkt het net andersom: als we er tien tegelijk in de lucht houden, hebben we het dan nog in de hand?

Hendrik-Jan: “Helemaal juist. 2023 wordt op dat vlak een mijlpaal en dus ook voor SkeyDrone dat een belangrijke rol wil opnemen binnen het U-space landschap.”

Euh? U-space? 

“Europa werkt momenteel aan een volgende reeks afspraken en protocollen die verdere uniformisering van luchtruimregels voor drones mogelijk maken, onder de noemer U-space. Dan staan we aan het begin van een nieuwe innovatiegolf, daar zijn we bij SkeyDrone van overtuigd!” Tijd om ons klaar te stomen! 

Hoe drones het luchtruim revolutionair veranderen

De experimenteerfase is definitief voorbij. De technologie is top en biedt ongeziene mogelijkheden op het vlak van aansturing, data- en beeldverwerking. Het is nu zaak om het gebruik ervan accuraat in te zetten in bedrijfsprocessen en bijvoorbeeld in havengebieden.  Nagenoeg alle industrieën zijn hier dan ook mee bezig. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Zo veroveren drones een plaats bij visuele inspectie. Denk aan de voortgang van bouwwerken of binnen de maritieme wereld, en alles daarrond zoals inspectie van windmolenparken, transmigratieproblematiek, enzovoort. 

En over een jaar of tien…? 

Hendrik-Jan: “Dat is een interessante vraag. Vanuit SkeyDrone volgen we uiteraard de evoluties op de voet.”

Drie toekomstscenario’s in een notendop:

  1. “Evolueren naar volledig softwaregestuurde systemen wat we in vaktermen “beyond visual sight” noemen. Bij het commando vanop de grond komt er dan geen mens meer aan te pas.”
  2. “Ik ga ook uit van een aanzienlijke toename. Van het huidige aantal vluchten met bemande toestellen (passagiers-, sport- en zweefvliegtuigen, helikopters, parapenters, enzovoort), naar wel tien keer zoveel drone-passages.”
  3. “Tot slot focust de technologie zich meer en meer op het vliegen van lange afstanden, alsook op complexere drone-operaties.”

Minder fileproblemen, minder ecologische impact en onze pakjes nog sneller aan de voordeur?! Als toekomstbeeld kan dat tellen. Maar first things first: uitklaren van privacykwesties en een degelijk wetgevend kader. Laat ons afspreken dat we over enkele jaren dit gesprek herhalen. Landing the eagle safely…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als GENT