Citymagazine

Ann Quatacker

Ann_Quatacker

ADVOCAAT MET LOKALE VERANKERING VIERT 45-JARIG BESTAAN MET GLOEDNIEUW KANTOOR

ANN QUATACKER (38) IS VERKNOCHT AAN OOSTENDE. VADER MARC QUATACKER WAS ER GEDURENDE 45 JAAR ACTIEF ALS ADVOCAAT EN VERWIERF EEN STEVIGE REPUTATIE IN DE OOSTENDSE POLITIEK EN IN HET LOKALE SOCIALE LEVEN. NIET TE VERWONDEREN DAT DOCHTER ANN DE LOKROEP VAN DE ADVOCATUUR ALS HET WARE MET DE PAPLEPEL VAN THUIS UIT HEEFT MEEGEKREGEN. ZE FOCUST VOORAL OP BOUWRECHT EN VASTGOEDRECHT ENERZIJDS EN ANDERZIJDS OP ECHTSCHEIDINGEN, NALATENSCHAPPEN EN SUCCESSIEPLANNING. MAAR NET ZOALS RECHT EN RECHTSPRAAK EVOLUERENDE MATERIES ZIJN, ACHTTE ZIJ HET MOMENT GEKOMEN OM OOK HAAR WERKOMGEVING AAN TE PASSEN AAN DE ACTUELE NODEN VAN EEN MODERNE EN EIGENTIJDSE ADVOCATENPRAKTIJK.

advocaat_ann_quatacker
advocaat_ann_quatacker

EEN SOLIDE VOORBEREIDING
‘Nadat ik wetenschappen-wiskunde had gevolgd in het Atheneum van Oostende, dacht ik eerst om voor handelsingenieur te studeren,’ begint Ann haar levensverhaal. ‘Uiteindelijk werden het dan toch rechtenstu- dies in Gent. Mijn laatste jaar heb ik volledig aan de Parijse Sorbonne Universiteit afgewerkt. Om me nog verder te bekwamen, volgde ik daarna bij de Vlerick School nog een master opleiding.’

BACK TO THE ROOTS
‘Mijn professionele carrière startte in Brussel bij een groot Angelsaksisch kantoor waar meer dan 100 advocaten werkzaam waren. Ik leerde er de finesses kennen van het internationaal vennootschapsrecht en grote bedrijfsovernames. Toch moet er ook een zaadje geplant zijn dat plots mijn interesse in familiaal vermogensrecht aanwakkerde. Aan de VUB vervolledigde ik een Master in het Notariaat. Zo stond ik meteen een heel stuk dichter bij de praktijk van mijn vader. Ook kriebelde het om terug te keren naar mijn roots. Na een aangename en leerrijke tussenstap via een middelgroot kantoor in Kortrijk spoelde ik in 2012 opnieuw aan in

Oostende en vervoegde ik er de advocaten- praktijk van mijn vader. Het voelde als thuis- komen. Opnieuw met de fiets – dit keer naar de rechtbank of op expertise – maar ook om de talrijke nieuwe, hippe lunchadresjes te verkennen, of even een break te nemen en uit te waaien op het strand. Ik blijf erbij: Oostende heeft de mooiste promenade van de hele Belgische kust. De statige Koninklijke Gaanderijen, de innemende kunstwerken verspreid over de dijk en toch wel als kers op de taart, de nieuwe (maar ondertussen al even) machtige strekdam. Wat een voltreffer.’

advocaat_ann_quatacker
advocaat_ann_quatacker

FAMILIALE KRUISBESTUIVING
‘De samenwerking liep heel vlot. Mijn papa is als het ware l’éminance grise, of beter gezegd, blanc’, lacht Ann. Hij heeft een mooi track record opgebouwd. Hij staat bekend als een pitbull. In Oostende noemden ze hem blijkbaar de kleine, blauwe generaal, heb ik recent vernomen. Ik ben iets em- pathischer. Waar mogelijk, faciliteer ik een minnelijke regeling, met uiteraard steeds het belang van mijn cliënt voorop. Echter, waar de tegenpartij een brug te ver gaat, ga ook ik met de voet vooruit. Ons cliënteel situeert zich in de regio Oostende – Brugge, maar ook tot ver in het binnenland. Dat houdt enerzijds verband met de toenemen- de stroom van tweede verblijvers die zich in Oostende komen vestigen en anderzijds de digitalisering waardoor fysieke consultaties niet steeds meer strikt nodig zijn.’

TIJD VOOR VERNIEUWING
‘Tot nu werkten we vanuit mijn ouderlijk huis in de Mercatorlaan, waar mijn vader altijd kantoor heeft gehouden. Maar de vermen- ging met de privé-gedeelten was niet meer ideaal. Ik heb enige tijd gezocht naar een geschikte nieuwe locatie. Ik zocht en vond uiteindelijk aan het gezellige Leopoldpark, én dicht bij het strand, een vintage kantoor- ruimte.’

advocaat_ann_quatacker
advocaat_ann_quatacker

EIGEN ARCHITECTURAAL INZICHT
Toevallig bleek dit ook het voormalig kantoor te zijn van advocaat Devroe, waar het voor mijn vader allemaal begon. Hij is er zijn stage begonnen in 1975. De cirkel is dus letterlijk rond. Hoewel er wel wat werk aan de winkel was, werd ik onmiddellijk gechar- meerd door het interieur uit de jaren 60 dat de stempel droeg van de gerenommeerde Kunstwerkstede De Coene uit Kortrijk. Ik heb een grote passie voor interieur en vormgeving. De twee grote kastenwanden in de bureau’s achteraan hebben we behou- den en licht gerestaureerd. De rest van het vernieuwde interieur werd er op afgestemd: terrazzo vloer, kasten in notelaar, parket in hoogkant, stalen deuren met vintage glas. Het is écht mijn persoonlijke smaak en bovendien sluit het perfect aan bij de laagdrempelige contactsfeer die ik samen met mijn cliënten nastreef’. En ook voor het team is het veel aangenamer werken.”

ERVARINGSDESKUNDIGE
‘Voor mij betekent dit verhuisproject veel meer dan zomaar verkassen van het ene naar het andere kantoor. De nieuwe locatie geeft mij een boost bij de verdere uitbouw van mijn professionele activiteiten. Vanuit onze jarenlange specialisatie in bouwrecht en het bijwonen van heel wat expertises, had ik al een zekere voorkennis van hoe het moet en zeker niet moet. Mijn eigen project heeft me opnieuw geconfronteerd met hoe belangrijk communicatie is met alle actoren bij een bouwproces. Aannemers horen het niet graag, maar niet alleen voor de klant, maar ook voor hen is schriftelijke commu- nicatie sterk aanbevolen. Tegenwoordig kan dit al veel sneller en eenvoudiger dan vroeger. Een e-mail, sms of zelfs een simpel WhatsApp bericht. Maak heldere afspraken. Stel vragen, zodat de verwachtingen gelijk lopen. Er rust een grotere bewijsplicht op aannemers dan ze soms denken.’
Hoe meer men overlegt, hoe groter ook het wederzijds respect en de bereidheid om problemen constructief op te lossen, om water bij de wijn te doen.’

advocaat_ann_quatacker
advocaat_ann_quatacker

VERANDERENDE INZICHTEN
‘Hiermee wens ik tot slot een lans te breken voor ons kantoor. Velen zijn nog steeds geneigd om ons, advocaten, slechts te raadplegen op het moment dat het mis loopt. Een advocaat is er echter niet enkel om een gevecht in de rechtbank te voeren. Advocaten Quatacker zet sterk in op preventieve dienstverlening. Niet enkel via het geven van advies, maar ook door de opmaak van samenlevingsovereenkomsten, huwelijkscontracten, testamenten, overeen- komsten echtscheiding onderlinge toestem- ming. Als advocaat zien wij welke de meeste bronnen van discussie zijn en bekleden wij vanuit die jarenlange procedurepraktijk de beste plaats om preventief, met raad en daad, problemen te voorkomen. Zo leven bijvoorbeeld veel koppels op een roze wolk bij de start van een relatie. Wanneer het serieus wordt of er kinderen komen, wil men wel een aantal zaken aankaarten, maar durft men niet meer, uit schrik om plots wantrouwen op te wekken. Wanneer er dan een spreekwoordelijk wiel afdraait, is het vaak al te laat om nog tot een voor iedereen aanvaardbare regeling te komen. Al te vaak zien we ook dat mensen achteloos (huwe- lijks)contracten ondertekenen zonder echt op de hoogte te zijn wat de daadwerkelijke, praktische impact is van hun regeling in hun dagdagelijks leven of bij de belangrijke stappen in hun relatie. Eén van mijn missies is dan ook mensen te sensibiliseren. Kom advies vragen bij ons, precies om emoti- oneel slopende procedures of financiële katers later te vermijden. Twee oude ge- zegdes die zo pertinent zijn voor ons: ‘zint eer ge begint’ en ‘goede afspraken maken goede vrienden’. En zoals wij als Advocaten Quatacker dit beantwoorden: ‘onze kennis is de bron van onze creativiteit’’.

advocaat_ann_quatacker
advocaat_ann_quatacker

KAREL JANSSENSLAAN 33, BUS 00.01
8400 OOSTENDE
www.quatacker.be

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als KUST