Citymagazine

Haven Oostende

Haven Oostende dat zopas haar 25-jarig bestaan vierde, creëerde 400 bijkomende jobs  sinds 2019. Daarmee wordt duidelijk dat Haven Oostende na een strategische heroriëntering nu de juiste koers vaart. Ook dochteronderneming Renewable Energy  Base Oostende, de zwaarlastterminal REBO, is inmiddels aan haar tiende verjaardag toe.  Met één missie, één visie, twee fundamenten en vijf pijlers ondersteunt het succes  verdere actie in de toekomst. Haven Oostende streeft ernaar om maximaal te fungeren  als motor voor duurzame tewerkstelling. 

Proficiat met jullie jubileum. Hoe gaat het nu met Haven Oostende? 

“Sinds 2019 definiëren we als missie het creëren van duurzame maritieme  tewerkstelling. Onze visie is dat we dienen te excelleren in watergebonden duurzame  gespecialiseerde groeimarkten. Om die reden rolde Haven Oostende vijf strategische  pijlers uit: blauwe economie, bulk- en projectcargo, circulaire industrie, cruises en roll on-roll-off en visserij.  

Deze aanpak werpt zijn vruchten af; zo slaagden we er de voorbije 3 jaar in om  bijkomend 400 werkgelegenheidsplaatsen te creëren. We spitsen ons binnen de 5 pijlers  toe op specifieke activiteiten waar Haven Oostende een werkelijk toegevoegde waarde  kan betekenen voor haar klanten. Daarom zijn er diverse bedrijven naar Haven  Oostende gekomen of hebben contractueel toegezegd om te komen. Dit is samen goed  voor ruim 270 miljoen euro aan investeringen.  

Volgens cijfers van de Nationale Bank van België zijn er 5 278 directe  tewerkstellingsplaatsen in Haven Oostende, waarvan 1 835 watergebonden jobs. Zo  creëren we voor de lokale bevolking werkgelegenheid en daar zijn we natuurlijk trots  op.” 

Wat is de huidige rol van Haven Oostende? 

“Haven Oostende behoort tot de wereldtop op het vlak van blauwe energie. We spitsen  ons binnen de blauwe economie niet alleen toe op windenergie. We concentreren ons  ook op waterstof, aquacultuur, het ontmantelen van windturbines en andere aspecten  die belangrijk zijn in het kader van energietransitie. 

De perfecte ligging met rechtstreekse toegang tot open zee is een ongelofelijke troef,  alsook onze klantgerichte en no-nonsense aanpak. We denken altijd actief mee met de bedrijven die zich in Haven Oostende vestigen. Er vormen zich verschillende clusters in  het havengebied.  

Binnen de sector van circulaire industrie, ook een sector van de toekomst, vormen zich  zo’n clusters. We zetten ons in om bedrijven die het wieg-tot-wieg procedé toepassen  naar Oostende te brengen. Wat voor de ene afval is, vormt voor de andere een  belangrijke grondstof. We spelen hier een absolute voortrekkersrol.”  

Hoe kijkt Haven Oostende naar de toekomst? 

“Het havenlandschap verandert wereldwijd in een razendsnel tempo. Wereldhavens  zoals Antwerpen, Rotterdam en Singapore zijn hubhavens met een stevige traditie in  traditionele maritieme activiteiten. Haven Oostende diversifieert zich om de continuïteit  van activiteiten en tewerkstelling ook in de toekomst te borgen. Deze aanpak blijkt  succesvol en we behouden de strategie. 

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om regelmatig het roer bij te sturen. Beide gaan hand  in hand. Na het aantrekken van bedrijven ligt de klemtoon voor de komende jaren op het  aantrekken van nieuwe maritieme trafieken. Ook dit brengt uiteraard werkgelegenheid  met zich mee. 

Daarnaast grijpen we dit jubileumjaar aan om ons nog beter kenbaar te maken bij  investeerders, de overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en de burger. Hiervoor  zullen we diverse initiatieven op touw zetten.” 

Wat mogen wij jullie wensen voor de komende 25 jaar? 

“Het is de bedoeling om de komende jaren zeker nog een boost te geven aan de  tewerkstellingscijfers en de toegevoegde waarde. We blijven ijveren voor Haven  Oostende als één van de vier belangrijke Vlaamse zeehavens.  

De overheid zal hier een belangrijk rol in spelen. Gezien de hoge toegevoegde waarde  die havens genereren is het belangrijk dat Vlaanderen haar motors van tewerkstelling  blijft ondersteunen. Vlaams minister-president Jan Jambon gaf al aan dat de activiteiten  van Haven Oostende mooi aansluiten bij de doelstellingen van het relanceplan. 

Daarnaast kan het belang van de minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne  onmogelijk onderschat worden in de context van de historische vaarroutes. Samen met  de steun van andere zeehavens blijven we ons inzetten om die routes te vrijwaren.  Haven Oostende stelt alles in het werk om het maritiem verkeer terug te laten  toenemen.  

We investeren in Haven Oostende om haar continuïteit en die van haar  dochterondernemingen te waarborgen. Het is een katalysator bij het aantrekken van  nieuwe bedrijven en nieuwe trafieken. We zullen deze koers verder varen en we zetten  volop in op meer maritieme bedrijvigheid!”

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als KUST